Dự án

Các dự án đã sử dụng sản phẩm của IPRO

BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ 2

Dự án : Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Hạng mục : Cung cấp Phụ gia dẻo hóa kéo dài ninh kết PRO-PCA312

KCN CẢNG BIỂN HẢI HÀ-QUẢNG NINH

Dự án : KCN Cảng biển Hải Hà – Quảng Ninh
Hạng mục : Cung cấp Phụ gia nở cho vữa và bê tông PRO-EX

CHUNG CƯ PARAGON TOWER

Dự án : Chung cư PARAGON TOWER
Hạng mục : Cung cấp Sơn chống thấm 2 thành phần PLASCO
   

 

NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG HÀ NAM

Dự án : Nhà máy xi măng Thành Thắng Hà Nam
Hạng mục : Cung cấp các sản phẩm:
     + Phụ gia dẻo hóa kéo dài ninh kết PRO-PCA312
     + Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate PRO-PCA1

BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ 2

Dự án : Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Hạng mục : Cung cấp các sản phẩm:
     + Phụ gia dẻo hóa kéo dài ninh kết PRO-PCA312
     + Phụ gia nở cho vữa và bê tông PRO-EX