Giải pháp

Sử dụng vật liệu Epoxy

Vữa phủ sàn epoxy tự san phẳng

Vữa phủ sàn epoxy tự san phẳng là loại vữa tự san phẳng gốc epoxy, thi công bằng phương pháp đổ. Vữa phủ sàn epoxy được ứng dụng trong các nhà xưởng công nghiệp, nơi ẩm ướt, chế biến nước uống, xưởng công nghiệp thực phẩm…