Sản phẩm

Phụ gia cho vữa & bê tông

HỢP CHẤT CHỐNG MẤT NƯỚC CHO BỀ MẶT VỮA VÀ BÊ TÔNG PROCURE-AC500

Mã hàng: PROCURE-AC500

PROCURE-AC500 là hợp chất chống mất nước cho bề mặt vữa và bê tông gốc Polymer biến tính được chế tạo sẵn, có thể sử dụng được ngay. Khi được phủ lên trên bề mặt vữa và bê tông PROCURE-AC500 tạo thành lớp màng mỏng ngăn ngừa và làm giảm tốc độ bay hơi nước của vữa và bê tông. Từ đó giúp cho sự thủy hóa của xi măng được diễn ra hoàn toàn, hạn chế tối đa hiện tượng nứt.

PHỤ GIA SIÊU DẺO CHỐNG TỔN THẤT ĐỘ SỤT PRO-SP325

Mã hàng: PRO-SP325

Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate là hợp chất Polyme. PRO-SP325 có tác dụng giảm lượng nước trộn và kéo dài thời gian bắt đầu đông kết cho bê tông. Với mức giảm nước rất cao, PRO-SP325 phù hợp cho chế tạo bê tông có mác từ M400 đến M700 với độ chống ăn mòn xâm thực, chống thấm trung bình.

PHỤ GIA SIÊU DẺO CHỐNG TỔN THẤT ĐỘ SỤT PRO-SP322

Mã hàng: PRO-SP322

Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate là hợp chất Polyme. PRO-SP322 có tác dụng giảm lượng nước trộn và kéo dài thời gian bắt đầu đông kết cho bê tông. Với mức giảm nước rất cao, PRO-SP322 phù hợp cho chế tạo bê tông có mác từ M300 đến M600 với độ chống ăn mòn xâm thực, chống thấm trung bình.

PHỤ GIA SIÊU DẺO CHỐNG TỔN THẤT ĐỘ SỤT PRO-SP318

Mã hàng: PRO-SP318

Phụ gia siêu dẻo, chống tổn thất độ sụt PRO-SP312 là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới dựa trên cơ sở Polycarboxylate. PRO-SP312 có tác dụng giảm lượng nước trộn và kéo dài thời gian bắt đầu đông kết cho bê tông. PRO-SP312 phù hợp cho chế tạo bê tông có mác từ M200 đến M500 với độ chống ăn mòn xâm thực, chống thấm trung bình.

PHỤ GIA SIÊU DẺO CHỐNG TỔN THẤT ĐỘ SỤT PRO-SP312

Mã hàng: PRO-SP312

Phụ gia siêu dẻo, chống tổn thất độ sụt PRO-SP312 là phụ gia siêu dẻo thế hệ mới dựa trên cơ sở Polycarboxylate. PRO-SP312 có tác dụng giảm lượng nước trộn và kéo dài thời gian bắt đầu đông kết cho bê tông. PRO-SP312 phù hợp cho chế tạo bê tông có mác từ M200 đến M300 với độ chống ăn mòn xâm thực, chống thấm trung bình.

PHỤ GIA TRỢ ĐẦM CHO BÊ TÔNG ĐÙN ÉP PRO-CA

Mã hàng: PRO-CA
PRO-CA là phụ gia ở dạng lỏng, không chứa các tạp chất có hại cho bê tông và bê tông cốt thép. PRO-CA chuyên sử dụng cho hỗn hợp bê tông bán khô, độ sụt bằng 0 và được tạo hình bằng phương pháp đùn ép, va rung...

PHỤ GIA SIÊU DẺO PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ SỚM POLYCARBOXYLATE PRO-PCA1

Mã hàng: PRO-PCA1

Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate là hợp chất Polyme dạng lỏng. Nhờ có phân tử kiểu “răng lược” làm phân tán và tránh đông tụ các hạt xi măng. Chính vì vậy, PRO-PCA1 đã giảm được một lượng nước trộn rất lớn. Ngoài ra, nhờ các tác nhân khác, PRO-PCA1 còn cho phép tăng cao cường độ bê tông ở tuổi sớm (2 ngày) và chống ăn mòn xâm thực.

PHỤ GIA CHO VỮA BƠM CÁP DỰ ỨNG LỰC PRO-PT

Mã hàng: PRO-PT
Phụ gia cho vữa bơm cáp dự ứng lực PRO-PT là phụ gia được sử dụng để trộn với xi măng và nước tạo thành hỗn hợp vữa lỏng dùng để bơm vào ống cáp dự ứng lực, bơm vào ống siêu âm cọc khoan nhồi...

PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH SILICA FUME CHO VỮA VÀ BÊ TÔNG PROMIC

Mã hàng: PRO-MIC

PRO-MIC là sản phẩm dạng bột Silica fume siêu mịn có thành phần chính là các oxit hoạt tính. PRO-MIC khi đưa vào bê tông và vữa làm tăng độ đặc chắc, giảm thiểu Ca(OH)2 làm tăng cường độ và cải thiện tính chất sản phẩm. PRO-MIC đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 8827:2011 và ASTM C1240. Sản phẩm PRO-MIC đã được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN16:2014 /BXD nhóm sản phẩm phụ gia khoáng cho bê tông và vữa.
Phụ gia nở cho vữa và bê tông

PHỤ GIA NỞ CHO VỮA VÀ BÊ TÔNG PRO-EX

Mã hàng: PRO-EX

PRO-EX là sản phẩm phụ gia dạng giãn nở cho vữa và bê tông bột. PRO-EX không chứa các chất có hại đến bê tông, cốt thép, môi trường, … Sản phẩm có PRO-EX tương đương với loại M của tiêu chuẩn ASTM C845-00 của Mỹ. Sản phẩm được chứa trong bao chống ẩm có khối lượng tịnh từ 25kg đến 40 kg, theo yêu cầu của khách hàng.