Giải pháp

Sử dụng vật liệu đàn hồi

Sử dụng vữa đàn hồi, vật liệu xảm khe

Vữa đàn hồi hoặc vật liệu xảm khe có tính năng đàn hồi sau khi đóng rắn trong môi tường không khí, tạo ra lớp vật liệu có khả năng bám dính và đàn hồi tốt. Vữa đàn hồi hoặc vật liệu xảm khe là vật liệu chuyên dụng cho công tác chèn tại những vị trí giữa cột vách bê tông và tấm tường, những vị trí cần mối nối đàn hồi…

Sử dụng vật liệu bả đàn hồi

Vật liệu bả đàn hồi PRO-PUTEC là vật liệu có khả năng đàn hồi và bám dính bề mặt tường tốt, khả năng bám dính và tương thích với sơn phủ nội thất cao. Vật liệu bả đàn hồi là vật liệu chuyên dụng để bả lên những vị trí mối nối, liên kết đàn hồi sử dụng vật liệu xảm khe hay vữa đàn hồi…