Giải pháp

Chống thấm mái, sê nô, lô gia

Trong chống thấm mái, cần kết hợp nguyên tắc ngăn chặn và chuyển hướng. Việc ngăn chặn được thực hiện thông qua chống thấm sơ cấp kết hợp với chống thấm thứ cấp theo phương pháp chống thấm thuận. Việc chuyển hướng được thực hiện bằng cách thoát nước tự nhiên nhờ độ dốc của mái.

Chống thấm bề mặt cho mái được thực hiện chủ yếu theo nguyên tắc chống thấm thuận bằng vật liệu sơn chống thấm và tấm trải chống thấm. Lựa chọn vật liệu chống thấm được thực hiện trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên cơ sở các điều kiện cụ thể của công trình.

Tấm trải chống thấm dán nóng và dán nguội tan trong dung môi hữu cơ phải được thi công trên nền khô hoàn toàn. Thi công các vật liệu này trên nền ẩm không những làm suy giảm khả năng bám dính với nền mà cũng làm tăng nguy cơ phá hoại lớp chống thấm. Do đó các vật liệu chống thấm này không thích hợp cho thi công trong khoảng thời kỳ nồm hoặc mưa nhiều trong năm. Sơn chống thấm dạng nhũ tương nước và vật liệu chống thấm trên cơ sở xi măng được thi công trên nền ẩm do đó ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện ẩm trên công trường.

THIẾT KẾ CHỐNG THẤM MÁI ĐIỂN HÌNH