Giải pháp

Chống thấm tầng hầm

Chống thấm bề mặt tầng hầm có thể thực hiện theo phương án chống thấm thuận hoặc chống thâm ngược. Tuy nhiên, nên ưu tiên thực hiện theo phương án chống thấm thuận. Vật liệu sử dụng có thể bao gồm vật liệu trát, tấm dán và sơn… Cần căn cứ vào đặc điểm kết cấu, điều kiện tự nhiên của nền móng bao gồm mực nước ngầm, mức độ xâm thực, … yêu cầu vận hành của tầng hầm, độ bền lâu dự kiến để lựa chọn vật liệu và giải pháp phù hợp

Vật liệu chống thấm bề mặt cần phải liên kết chặt với bề mặt kết cấu được chống thấm. Để đảm bảo độ bền lâu cho lớp chống thấm, có thể bố trí các lớp bảo vệ bên ngoài bằng vữa trát, gạch xây hoặc bê tông.

Lớp chống thấm bề mặt cho tầng hầm cần được bố trí liên tục, hạn chế đến mức thấp nhất các ngắt quãng. Nếu không tránh được các ngắt quãng, cần xử lý tốt các khu vực rìa mép. Để đảm bảo tính liên tục của lớp chống thấm cần chú ý lựa chọn chung nguyên tắc bố trí lớp chống thấm cho nền và tường.

Lớp chống thấm thuận cho nền lắp đặt trước khi đổ bê tông. Do đó cần phải bố trí lớp bê tông lót với chiều dày không dưới 100 mm có cường độ không nhỏ hơn 10 MPa.

Lớp chống thấm thuận cho tường có thể được lắp trước nếu không có khả năng tiếp cận từ phía bên ngoài hoặc lắp sau khi hoàn thành việc đổ bê tông.

Trong trường hợp chống thấm ngược, tùy theo điều kiện cụ thể, cần bố trí kết cấu phủ bề mặt lớp chống thấm. Lớp phủ mặt này có thể là vữa trát, tường xây hoặc kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Một phương án khác có thể sử dụng là sử dụng vữa phun để hình thành lớp chống thấm ngược.

THIẾT KẾ CHỐNG THẤM THUẬN VÀ CHỐNG THẤM NGHỊCH ĐIỂN HÌNH