Giải pháp

Sử dụng vật liệu bả đàn hồi

Hiện nay, đối với các công trình nhà cao tầng thi công tường ngăn bằng lắp ghép tấm tường, các vị trí giữa tấm tường và cột, vách bê tông được xử lý bằng mối nối đàn hồi, xảm khe bằng vữa đàn hồi PROMO-E hoặc vật liệu xảm khe PROSEAL-NS01. Đối với những vị trí đó, khi hoàn thiện cũng cần 1 lớp phủ có khả năng đàn hồi trước khi sơn phủ hoàn thiện. Công ty CP IPRO đã nghiên cứu và sản xuất thành công vật liệu bả đàn hồi PRO-PUTEC để phủ lên vị trí mối nối đàn hồi như vậy.

Ưu điểm của vật liệu bả đàn hồi PRO-PUTEC là khả năng đàn hồi và bám dính bề mặt tường tốt, khả năng bám dính và tương thích với sơn phủ nội thất cao.

Vật liệu bả đàn hồi PRO-PUTEC có thể thi công trực tiếp lên trên mối nối đàn hồi như vật liệu bả thông thường hoặc có thể tạo sẵn thành băng bả có khổ nhất định để dán lên mối nối đàn hồi