Giải pháp

Sử dụng vữa đàn hồi, vật liệu xảm khe

Vữa đàn hồi hoặc vật liệu xảm khe có tính năng đàn hồi sau khi đóng rắn trong môi tường không khí, tạo ra lớp vật liệu có khả năng bám dính và đàn hồi tốt

Hiện nay, trong xu thế công nghiệp hóa khi thi công xây lắp, kết cấu tường ngăn cho công trình nhà ở hoặc công nghiệp được thay thế bằng vách ngăn dạng tấm tường đúc sẵn tại nhà máy. Khi đó, việc phải có mối nối mềm tại vị trí giữa tấm tấm tường và cột, vách bê tông là bắt buộc. Trong trường hợp này, vữa đàn hồi PROMO-E hoặc vật liệu xảm khe cho kết cấu xây dựng PROSEAL-NS01 do Công ty CP IPRO nghiên cứu và chế tạo chuyên dụng cho công tác xảm vào khe tại những vị trí đó.

THI CÔNG XẢM KHE GIỮA TẤM TƯỜNG ACOTEC VÀ VÁCH BÊ TÔNG BẰNG

VẬT LIỆU XẢM KHE PROSEAL-NS01