Giải pháp

Vữa bơm không co

Vữa bơm không co cũng có những đặc tính vượt trội là độ linh động cao, không co ngót. Tuy nhiên, vữa bơm không co được nghiên cứu và chế tạo để có độ nhớt phù hợp chuyên dụng cho công tác bơm vữa bằng máy bơm chuyên dụng. Hỗn hợp hồ vữa bơm không co có độ chảy lỏng cao nhưng không bị phân tầng hay tách nước, không co ngót và có cường độ cao hơn 40 MPa. Sử dụng vữa bơm không co là giải pháp vật liệu trong các trường hợp sau:

  1. Các công việc đặc biệt cần bơm vữa bằng áp lực để điền đầy cấu kiện như bơm vữa vào ống siêu âm cọc khoan nhồi, bơm vữa vào ống cáp dự ứng lực kéo căng sau
  2. Cần áp lực để bơm vữa điền đầy bê tông rỗ bê tông, điền đầy những khe kẽ nhỏ trong cấu kiện hoặc giữa các cấu kiện xây dựng, bơm vữa lên cao hoặc xa

VÍ DỤ ĐIỂN HIỀN CỦA CÔNG ĐOẠN BƠM VỮA ỐNG CÁP DỰ ỨNG LỰC