Giải pháp

Vữa gắn kết bê tông

Vữa gắn kết bê tông là loại vữa có cường độ bám dính đặc biệt cao và cường độ cũng cao hơn các loại vữa dán gạch thông thường. Do đó, sử dụng vữa gắn kết bê tông là giải pháp vật liệu khi thi công trong các trường hợp sau:

  1. Để gắn kết các tấm bê tông, tường panel bê tông như tường bê tông Acotec, tường bê tông khí chưng áp, tường bê tông polystyrol… với mạch liên kết giữa 2 tấm dài và liên tục
  2. Gắn gạch, đá với kích thước lớn và khối lượng nặng lên bề mặt thẳng đứng…

THI CÔNG VỮA GẮN KẾT TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG ACOTEC