Giải pháp

Vữa gắn kết mạch mỏng

Vữa gắn kết mạch mỏng là loại vữa chuyên dụng có khả năng gắn kết, bám dính vượt trội so với các loại vữa thông thường. Công nghệ thi công vữa gắn kết mạch mỏng khác so với thi công vữa thông thưởng là sử dụng dụng cụ chuyên dụng là gàu hay bay răng lược để tạo đường gân vữa trên bề mặt gạch. Sau khi ốp 2 bề mặt với nhau, các gân vữa này dàn đều ra phủ kín bề mặt tiếp xúc tạo thành lớp vữa mạch mỏng gắn kết 2 bề mặt với nhau. Vữa gắn kết mạch mỏng có ưu điểm tạo được cường độ gắn kết cao, lớp vữa mỏng phủ kín bề mặt gắn kết, định mức sử dụng thấp.

Vì những ưu điểm vượt trội trên, vữa gắn kết mạch mỏng là giải pháp vật liệu chuyên dụng cho các công việc ốp, lát gạch, đá,… hoặc gắn kết gạch block như block gạch bê tông, block bê tông nhẹ …