Giải pháp

Vữa phủ sàn tự san phẳng

Vữa phủ sản tự san phẳng là loại vữa trộn sẵn có tính năng tự san phẳng khi được đổ ra bề mặt nằm ngang

Vữa phủ sàn tự san phẳng được sử dụng để làm phẳng các sàn bê tông trước khi thi công lớp hoàn thiện tiếp theo như thi công sàn epoxy, lát sàn gỗ, sàn nhựa vinyl…