Giải pháp

Vữa rót không co ngót cường độ cao

Vữa rót không co ngót có tính chất kỹ thuật quan trọng là có độ linh động cao, không co ngót và cường độ cao.

Sử dụng vữa rót không co ngót cường độ cao là giải pháp cho thi công khối đổ trong những trường hợp sau:

  1. Khó thi công, không thể đổ và đầm bê tông
  2. Vị trí chèn giữa 2 hay nhiều cấu kiện xây dựng
  3. Khối đổ cường độ cao để chôn bu lông chân cột, bệ móng máy, neo các gối cầu
  4. Các công việc gia cố và sửa chữa bê tông; xử lý đầu cọc khoan nhồi, cọc ép, tường vây; làm mối nối liên kết giữa các khối đổ bê tông
  5. Rót vữa đầu cột và đàm trong thi công top-down, semi top-down
  6. Vữa rót không co có đặc điểm vượt trội so với các loại vữa thông thường là có khả năng tự chảy cao, dễ điền đầy vào những vị trí khe kẽ nhỏ, không co ngót và có cường độ cao.
  7. Các công việc: đổ sàn, vách bể nước, chống thấm bể bơi, tầng hầm; xử lý lỗ xuyên sàn, tường bê tông trong thi công điện, nước

THI CÔNG VỮA RÓT KHÔNG CO CHÈN BU LÔNG CHÂN CỘT