Sản phẩm

Keo chuyên dụng

KEO XỬ LÝ MỐI NỐI PROFIL-A301

Mã hàng: PROFIL-A301

PROFIL-A301 là sản phẩm keo xử lý mối nối dành riêng cho tấm Cemboard và tấm thạch cao. PROFIL-A301 được sản xuất dựa trên cơ sở Polyme, cốt liệu mịn và phụ gia.

KEO TRÁM KHE ĐÀN HỒI GỐC EPOXY PROSEAL-EP50

Mã hàng: PROSEAL-EP50

PROSEAL-EP50 là sản phẩm dạng keo 02 thành phần gốc Epoxy, chuyên dụng để trám khe, gắn và che phủ các vết nứt, làm liền bề mặt tường bị nứt tạo ra bề mặt phẳng cho các công đoạn bả, sơn hoàn thiện tiếp theo.

VỮA SỬA CHỮA VÀ KẾT DÍNH GỐC EPOXY PROBOND-EP501

Mã hàng: PROBOND-EP501

   PROBOND-EP501 là vữa sửa chữa và chất kết dính 02 thành phần gốc Epoxy. Sản phẩm sau khi đóng rắn cho cường độ kết dính rất cao.

KEO TRÁM VÁ EPOXY 02 THÀNH PHẦN PROBOND-EP500

Mã hàng: PROBOND-EP500

PROBOND-EP500 là keo trám vá 02 thành phần gốc Epoxy chuyên dụng để trám vá, sửa chữa các vết nứt bê tông, gắn kết các mối nối cấu kiện bê tông lắp ghép. Sản phẩm sau khi đóng rắn cho cường độ kết dính rất cao.