Sản phẩm

Vật liệu chống thấm

SƠN CHỐNG THẤM GỐC POLYME XI MĂNG PROCOAT-CP120

Sơn chống thấm PROCOAT-CP120 là sơn chống thấm hai thành phần gốc Polyme xi măng. Sơn chống thấm PROCOAT-CP120 phù hợp chống thấm ban công, mái, lô gia, khu dùng nước...

PHỤ GIA CHỐNG THẤM, TÁC NHÂN KẾT NỐI GỐC POLYME PRO-LATEX

Mã hàng: PRO-LATEX
PRO-LATEX là loại phụ gia dạng lỏng được trộn với vữa hoặc hồ xi măng nhằm tăng tính chống thấm, gia tăng kết dính và độ bền. Vữa PRO-LATEX có thể dùng cho công việc sửa chữa mặt phẳng ngang, mặt đứng hoặc trần.

SƠN CHỐNG THẤM GỐC POLYME XI MĂNG PLASCO1

Mã hàng: PLASCO1
Sơn chống thấm PLASCO1 là sơn chống thấm hai thành phần gốc Polyme xi măng. Sơn chống thấm PLASCO1 phù hợp chống thấm ban công, mái, lô gia, khu dùng nước...