Sản phẩm

Vật liệu đàn hồi

VỮA ĐÀN HỒI PROMO-E

Mã hàng: PROMO-E
Vữa đàn hồi PROMO-E được sản xuất dựa trên cơ sở keo kết dính, cốt liệu và phụ gia chống cháy không chứa halogen. PROMO-E có tính đàn hồi, chống nứt cao và được sử dụng để chèn khe tại các vị trí mối nối, liên kết đàn hồi.

VẬT LIỆU XẢM KHE PROSEAL-NS01

Mã hàng: PROSEAL-NS01
Vật liệu xảm khe PROSEAL-NS01 được sản xuất dựa trên cơ sở Polyurethane biến tính và phụ gia.

VẬT LIỆU BẢ ĐÀN HỒI PRO-PUTEC

Mã hàng: PRO-PUTEC
Vật liệu bả đàn hồi PRO-PUTEC được sản xuất dựa trên cơ sở Polyme và phụ gia. PRO-PUTEC có màu trắng. PRO-PUTEC có tính đàn hồi cao và được bả hoàn thiện tại các vị trí mối nối, liên kết đàn hồi.

KEO TRÁM PHỦ VẾT NỨT PROBOND-HL200

Mã hàng: PROBOND-HL200
Keo gắn vết nứt PROBOND-HL200 là sản phẩm dạng keo 1 thành phần, màu trắng (hoặc màu khác theo yêu cầu) chuyên dùng cho gắn vết nứt, làm liền bề mặt tường bị nứt tạo ra bề mặt phẳng cho các công tác bả, sơn hoàn thiện tiếp theo.

SƠN GẮN PHỦ VẾT NỨT MỘT THÀNH PHẦN PROCOAT-HL100

Mã hàng: PROCOAT-HL100
Sơn gắn phủ vết nứt PROCOAT-HL100 là dung dịch sơn 1 thành phần, màu trắng (hoặc màu khác theo yêu cầu) chuyên dùng cho gắn phủ vết nứt, làm liền bề mặt tường bị nứt tạo ra bề mặt phẳng mới cho công tác sơn hoàn thiện các lớp tiếp theo.