Sản phẩm

Vữa chuyên dụng

VỮA XI MĂNG MÁC 100 PROMO-M100

Vữa xi măng không co PROMO-M100 là loại vữa khô trộn sẵn được chứa trong bao cách ẩm, dùng trong thi công chèn khe và lỗ rỗng giữa các cấu kiện trong xây dựng. PROMO-M100 được chế tạo từ xi măng pooc lăng cốt liệu có Dmax=5mm và phụ gia nở.

VỮA DÁN GẠCH ỐP LÁT PROMO-AT

Mã hàng: PROMO-AT
Vữa dán gạch ốp lát PROMO-AT là loại vữa trộn sẵn chất lượng cao, chuyên dùng trong thi công ốp lát gạch, đá, ... cho các công trình xây dựng. Vữa dán PROMO-AT được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 7899:2008 và EN 12004:2001.

VỮA TỰ CHẢY KHÔNG CO PROMO-F

Mã hàng: PROMO-F
PROMO-F là sản phẩm vựa trộn sẵn dạng bột. Khi trộn PROMO-F với nước theo tỉ lệ khuyến cáo sẽ được hỗn hợp vữa có khả năng chảy lỏng cao, tự điền đầy, không co ngót và cho cường độ cao. Sản phẩm phù hợp với TCVN 9204:2012.

VỮA TỰ SAN PHẲNG PROMO-GS

Mã hàng: PROMO-GS
Vữa PROMO-GS là loại vữa trộn sẵn có đặc tính tự san phẳng, có cường độ cao và độ bám dính tốt với nền vữa và bê tông. Vữa PROMO-GS được sử dụng để phủ sàn bê tông hoặc vữa, tạo độ phẳng nhẵn cho sàn trước khi hoàn thiện các lớp tiếp theo.

VỮA GẮN KẾT PHÀO CHỈ BÊ TÔNG PRO-ACOBOND

Mã hàng: PRO-ACOBOND
PRO-ACOBOND là vữa khô trộn sẵn được sản xuất dựa trên cơ sở: xi măng pooclang, chất độn mịn và phụ gia... Vữa gắn kết phào chỉ bê tông PRO-ACOBOND là loại vữa chuyên dụng để gắn kết các tấm phào chỉ bê tông GRC, GFRC, các loại tấm tường bê tông như tường bê tông acotec, tường bê tông bọt, bê tông polystyrol...

VỮA GẮN KẾT BÊ TÔNG PRO-ACOTEC

Mã hàng: PRO-ACOTEC
PRO-ACOTEC là vữa khô trộn sẵn được sản xuất dựa trên cơ sở: xi măng pooclang, chất độn mịn và phụ gia... Vữa gắn kết bê tông PRO-ACOTEC là loại vữa chuyên dụng để gắn kết các loại tấm tường bê tông như tường bê tông acotec, tường bê tông bọt, bê tông polystyrol...

VỮA XÂY GẠCH BÊ TÔNG NHẸ PROMO-LC100

Mã hàng: PROMO-LC100
Vữa xây PROMO-LC100 là loại vữa trộn sẵn chất lượng cao, dùng trong thi công xây tường block bê tông nhẹ. Vữa xây PROMO-LC100 được sản xuất theo công nghệ hiện đại, thi công theo công nghệ vữa mỏng.