Dự án

CHUNG CƯ 11T2 XUÂN MAI

Dự án : Chung cư 11T2 Xuân Mai
Hạng mục


: Cung cấp các sản phẩm:
   + Vữa tự chảy không co PRO-F
   + Sơn chống thấm 2 thành phần PLASCO