Dự án

CHUNG CƯ PARAGON TOWER

Dự án : Chung cư PARAGON TOWER
Hạng mục
: Cung cấp Sơn chống thấm 2 thành phần PLASCO