Dự án

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẤM TƯỜNG ACOTEC

Dự án : Dây chuyền sản xuất tấm tường ACOTEC
Địa điểm : Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội
Hạng mục
: Cung cấp Phụ gia trợ đầm cho bê tông khô PRO-CA
Đơn vị sử dụng: Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai