Chưa được phân loại

MASTERI WATERFRONT OCEAN PARK

Dự án : MASTERI WATERFRONT OCEAN PARK
Địa điểm : Trâu Qùy, Đa Tốn, Kiêu Kị, Dương Xá – Gia Lâm – Hà Nội
Quy mô : 06 tòa chung cư cao tầng 26-37 tầng
Hạng mục

: Cung cấp Vật liệu thi công lắp đặt tấm tường ALC,…

+ Vữa gắn kết bê tông PRO-ACOTEC(S100)

+ Vữa gắn kết bê tông PRO-ACOTEC(S60)

+ Bột bả cho tường và trần PRO-SKIMCOAT

Nhà thầu TC

: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons

Công ty TNHH Xây dựng Dcons