Dự án

NHÀ MÁY GANG THÉP FORMOSA HÀ TĨNH

Dự án : Nhà máy Gang thép FORMOSA Hà Tĩnh
Hạng mục


: Cung cấp các sản phẩm:
   + Vữa tự san phẳng PROMO-GS
   + Sơn chống thấm Polyurethane PRO-PU100