Dự án

NHÀ MÁY VẬT LIỆU CHỊU LỬA NOVAREF

Dự án : Nhà máy Vật liệu chịu lửa NOVAREF
Hạng mục
: Cung cấp các sản phẩm:
  + Bột tăng cứng sàn bê tông PRO-TOP
   + Vữa tự chảy không co PRO-F
  + Vữa liên kết chống nứt PROBOND-CR
   + Sơn chống thấm Polyurethane PRO-PU100