Dự án

NHÀ MÁY XI MĂNG THÀNH THẮNG HÀ NAM

Dự án : Nhà máy xi măng Thành Thắng Hà Nam
Hạng mục


: Cung cấp các sản phẩm:
   + Phụ gia dẻo hóa kéo dài ninh kết PRO-PCA312
   + Phụ gia siêu dẻo Polycarboxylate PRO-PCA1