Dự án

NHÀ Ở CBCNVC HUYỆN THANH TRÌ

Dự án : Nhà ở để bán cho CBCNVC liên cơ quan huyện Thanh Trì
Địa điểm : huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Quy mô : 01 tòa tháp 25 tầng
Hạng mục


: Cung cấp Vật liệu thi công lắp đặt tấm tường ACOTEC,…
+ Vữa gắn kết bê tông PRO-ACOTEC
+ Vữa đàn hồi PROMO-E
+ Vật liệu bả đàn hồi PRO-PUTEC
Nhà thầu TC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai