Dự án

TÒA NHÀ TIMES TOWER

Dự án : Tòa nhà Times Tower
Hạng mục


: Cung cấp các sản phẩm:
   + Vữa tự chảy không co PRO-F
   + Sơn chống thấm 2 thành phần PLASCO