Dự án

XUÂN MAI SPARKS TOWER

Dự án : Xuân Mai Sparks Tower
Địa điểm : Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Quy mô : 3 toà tháp A, B, C- 25 tầng
Hạng mục


: Cung cấp Vật liệu thi công lắp đặt tấm tường ACOTEC,…
+ Vữa gắn kết bê tông PRO-ACOTEC
+ Sơn chống thấm 2 thành phần PLASCO
Nhà thầu TC: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai